Aby uławić proces przegladania i wyszukania określonej tablicy uruchomiliśmy nowy moduł dający bezpośredni podgląd na stan rezerwacji danej tablicy. W przygotowaniu powstaje również nowe dydaktowane oprogramwanie dajace możliwość bezpośredniej rezerwacji tablic billboardowy on-line.

 

PIERWSZY KROK NALEŻY DO CIEBIE !
Zapytaj o wolne tablice: e-mail: wynajem@wynajembilbordow.pl