Prosimy o przedstawienie oferty na:


- Zaprojektowanie interaktywnego interfejsu wymiany informacji Klient – Producent
- Opracowanie i wykonanie wzorów nowej spójności graficznej firmy.

W ramach zadania nr. 1 powinno się znaleźć:

- Aktualizacja silnika programowania CMS do nowszej wersji
- Zaprojektowanie modułów logowania klienta do cześci partnerskiej
 

W ramach zadania nr. 2 powinno się znaleźć:

- Opracowania graficzne okładek teczek
- Opracowanie graficzne wkładek informacyjnych w formie katalogu w ilości - 10 szt.
- Druk teczek reklamowych w ilości 500 szt.
- Druk folderów reklamowych w ilości 250 szt. każdego rodzaju.

Prosimy o przedsatwnie oferty handlowej, warunków dostawy, warunków płatności.

Wszelkie informacje pod nr. tel.:  + 48 17 742 16 35 w. 22
e-mail: b.pasko@alstal.pl