Prosimy o przedstawienie oferty na:


- Opracowanie kampanii wzrostu konkurencyjności na rynku podkarpackim.


W ramach zadania powinno się znaleźć:

- Przygotowanie i opracowanie materiałów billboardowych, 
- Druk mediów
-plakatowanie i wyszukanie  lokalizacji tablic
-----------------------------------------------------------

Prosimy o przedsatwnie oferty handlowej,
warunków dostawy, warunków płatności.

Wszelkie informacje na  e-mail: biuro@alb-rusztowania.pl